Menu
  • Beoordeling 8.8/10
  • Fysieke winkel in Valkenswaard
  • Snelle verzending
  • Getoonde voorraad = winkel voorraad
  • 20.000 artikelen op voorraad

Wijzigen of annuleren

Annuleren
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.
Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de Fop en Feestwinkel verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van annuleren
In het geval dat u tijdens het bestellen gekozen heeft voor betalen achteraf worden de kosten van deze betaalwijze in mindering gebracht op het te restitueren aankoopbedrag. Bij het annuleren  van slechts een deel van de bestelling worden de verzendkosten opnieuw berekend. Het verschil wordt afgehouden bij restitutie van het aankoopbedrag. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. De koper wordt geacht de zending aan te bieden met track en trace. Bij annuleren meteen na uw internet bestelling worden de betaal kosten  ingehouden van het retour bedrag

Uitsluiting van annuleren 

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de Fop en Feestwinkel dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

* a. die door de Fop en Feestwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; zoals kleding op maat gemaakt.

* b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn zoals grote bestellingen kleding voor groepen en maat bestelde kostuums uit de excluxieve collectie.

* c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; zoals pruiken en beenmode

* d. die snel kunnen bederven of verouderen;

* e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

* f. voor losse kranten en tijdschriften;

* g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

* a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

* b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

* c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Het wijzigen van een bestelling

Het wijzigen van een bestelling is kosteloos mogelijk totdat uw bestelling is verzonden. Wanneer u uw bestelling wilt wijzigen dan dient u contact met ons op te nemen via e-mail, of via het contactformulier.

Iedere wijziging wordt door ons per e-mail bevestigd.